Tijdens de kweek van BSF-larven komt er fijn stof en verschillende gassen vrij. Gassen zoals CO2 en NH3 (Ammoniak) zijn schadelijk voor het personeel en zouden eventueel negatieve gevolgen kunnen hebben op de kweek. Daarom ontwikkelt het GreenTechLab van Fontys een meetsysteem, toepasbaar in verschillende kweekopstellingen. 

 
Meetsysteem voor fijn stof en gassen bij de kweek van BSF-larven

Het meetsysteem registreert alle data van het aanwezige fijn stof en de gassen. Zo krijg je inzicht in het kweekklimaat en kan je dit bevorderen. De data worden draadloos verstuurd naar een online dashboard. Daar kan de kweker ook de historische data van de kweek bekijken. Later kunnen de data gekoppeld worden aan bijvoobeeld de opbrengsten, om nog beter bij te sturen waar nodig. 

Momenteel loopt er een duurtest met het fijn stof meetsysteem. De sensoren zijn buiten geplaatst om de betrouwbaarheid te testen en de nauwkeurigheid te valideren. De komende maanden wordt er ammoniak en CO2 sensoren toegevoegd om de werking van de sensoren te testen. Daarna worden ze getest in een kweekcel met BSF-larven.  

sensor_fijnstof_fontys.jpg
Foto: fijn stof sensor
dashboard_meetsysteem_fontys.png

Foto: Impressie van het dashboard


 


 

Meer info

Jelle Adema - j.adema@fontys.nl


 
Gekoppelde thema's & sectoren: