Hoe klein ze ook zijn, insecten zijn dieren en moeten net zoals landbouwhuisdieren goed behandeld worden. Het is van cruciaal belang dat de welzijnsnormen aangepast worden aan de specifieke kenmerken van insectenkweek.  

 
Grootschalige insectenkweek vraagt aandacht voor dierenwelzijn

In tegenstelling tot gewervelde dieren leven sommige insectensoorten tijdens de kweek in een dichtbevolkte omgeving. De kweker moet omgevingsfactoren zoals temperatuur en licht aanpassen om de natuurlijke habitat van het insect zo goed mogelijk na te bootsen.  

Elk insect heeft een natuurlijk instinct, bij sommige soorten is kannibalisme mogelijk. De kweker moet ervoor zorgen dat het insect zijn normale gedragspatroon kan behouden en tegelijkertijd blessures en onbedoelde sterfgevallen beperken. 

Om het leed te beperken worden dieren vaak verdoofd bij het doden. Verdoving is niet van toepassing bij insecten. Bevriezen, verwarmen of hakken kan een snelle dood verzekeren en het pijnrisico verminderen.

Kan een insect pijn ervaren?
Wetenschappelijk onderzoek suggereert dat insecten geen pijn voelen vanwege hun gebrek aan een ontwikkeld zenuwstelsel. We weten echter niet of dit verschilt bij diverse insectensoorten en of dit afhankelijk is van het stadium in de levenscyclus. Er zijn nog veel misvattingen en onduidelijkheden.  

Het gebrek aan wetenschappelijk bewijs maakt het erg moeilijk om wetenschappelijk onderbouwde welzijnsregels voor de productie van insecten te ontwikkelen. IPIFF roept daarom op tot meer diepgaand onderzoek. 


 

Meer info: www.ipiff.org


 
Gekoppelde thema's & sectoren: